W załączeniu Wykazów wniosków o udzielenie grantu rekomendowanych do dofinansowania oraz nierekomendowanych z powodu wyczerpania limitu środków finansowych przeznaczonych na daną rundę naboru dla zadania nr 2 "Wymiana źródeł ciepła w domach jednorodzinnych i mieszkaniach wielorodzinnych na obszarze Gminy Miejskiej Kamienna Góra"

Zadanie nr 2 - aktualizacja wyniki

Informacje dotyczące procedury podpisywania umów z Grantobiorcami oraz kolejnych etapów realizacji Projektu zostaną przekazane odrębnym komunikatem oraz drogą pocztową.