W dniu 9 lipca 2022 r została uroczyście otwarta wieża widokowa na wzgórzu Gedymina. Jest to kolejna atrakcja turystyczna w pobliżu nas, którą warto odwiedzić w czasie wakacyjnych podróży. Poniżej zamieszczamy 

Regulamin korzystania z wieży widokowej na wzgórzu Gedymina w Szczawnie-Zdroju

1. Wstępujący na wieżę zobowiązany jest do zapoznania się z zasadami korzystania z wieży widokowej.

2. Wieża widokowa jest obiektem ogólnodostępnym. Platformy widokowe znajdują się na wysokościach 16,43 m i 26,85 m . Wieża wyposażona jest w barierki ochronne zabezpieczające użytkowników przed upadkiem z wysokości.

3. Jednorazowo na wieży możne przebywać nie więcej niż 80 osób. Ilość osób przebywających na wieży jest monitorowana za pomocą systemu elektronicznego wyposażonego w bramkę.

4. Korzystanie z wieży odbywa się na własną odpowiedzialność.

5. Osoby niepełnoletnie mogą wchodzić na wieżę wyłącznie pod opieką rodzica lub opiekuna.

6. Zwiedzający powinien ocenić swoje możliwości, ponieważ wejście i powrót wymaga dobrej kondycji oraz sprawności fizycznej i psychofizycznej.

7. Na wieżę widokową nie mogą wchodzić osoby po spożyciu alkoholu lub środków odurzających.

8. Zabrania się:

a) wjeżdżania/zjeżdżania na: rowerze, hulajnodze, skuterze, motocyklu, rolkach, wrotkach, sankach, nartach;

b) korzystania z kijów do Nordic Walking;

c) zrzucania z wieży wszelkich przedmiotów;

d) wspinania się na barierkę oraz wychylania się przez barierkę tarasu widokowego;

e) wspinania się po elewacji i konstrukcji wieży;

f) używania otwartego ognia;

g) wejścia na wieżę w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (przez niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie się szczególnie burze, silny wiatr, śnieg, oblodzenie);

h) przebywania w bezpośrednim sąsiedztwie wierzy podczas burzy.

9. Zarządca obiektu nie odpowiada za uszkodzenia ciała i mienia oraz wypadki wynikające z naruszenia regulaminu.

10. Wejście na wieżę widokową traktowane jest jako akceptacja warunków regulaminu.
Zdjęcie https://www.wiezedolnegoslaska.pl/2022/07/17/wieza...

Z otwarcia wieży widokowej, widok z dołu.