„Zielona Ławeczka” to ogólnopolski, prospołeczny projekt grantowy adresowany do mieszkańców otwartych osiedli (zarządzanych przez spółdzielnie, samorządy i wspólnoty) w miastach powyżej 10 tys. mieszkańców.

Projekt ma umożliwić przemianę zaniedbanych terenów na osiedlach w zielone zakątki, miniogrody z ławeczką i dla chętnych obiektem mikroretencji. Pozwoli to ożywić miejsca wokół bloków, stworzyć przestrzeń do odpoczynku i spotkań, a jednocześnie powstrzymać utratę wody. Angażując mieszkańców chcemy pokazać jak wiele można zdziałać wspólnymi siłami – wystarczą tylko chęci i dobry pomysł!

JAK OTRZYMAĆ GRANT?

– Jeśli jesteś mieszkańcem otwartego osiedla w mieście powyżej 10 tysięcy mieszkańców, porozmawiaj z sąsiadami, zbierz zespół i zarejestruj się na stronie zielonalaweczka.pl.

– Ostatnim dniem na rejestrację jest 17 maja 2022 r.

– Przeczytajcie uważnie regulamin dostępny na stronie projektu.

– Odwiedźcie zakładkę „Plan działań” i zapoznajcie się ze wszystkimi zadaniami.

– Przystąpcie do działania!

– Na realizację zadań i wysłanie wniosku macie czas do 1 czerwca 2022 r.

– Wśród wszystkich projektów wybierzemy maksymalnie 15 najlepszych. W wyborze pomogą nam architekci krajobrazu.

– Ze zwycięskimi zespołami podpiszemy umowę na przekazanie grantu, w trakcie planowania i realizacji prac, możliwa będzie konsultacja projektu z architektem krajobrazu.

– Po realizacji projektu, wyślijcie sprawozdanie, w którym pokażecie nam efekty swoich prac.

– Czas na przesłanie sprawozdania z realizacji projektu mija 30 września 2022 r.

WYSOKOŚĆ GRANTU

Najlepsze projekty otrzymają granty w maksymalnej wysokości:

– Dla projektów uwzględniających elementy retencji: 2 000 zł.

– Dla projektów nieuwzględniających elementów retencji: 1 500 zł.

Do każdego grantu dodajemy zieloną ławkę parkową oraz tabliczkę informującą o realizacji ogródka w ramach projektu.

Projekt realizowany jest poprzez stronę internetową zielonalaweczka.pl. Można znaleźć na niej szczegółowe informacje o projekcie, regulamin, terminarz, a także opis zadań niezbędnych do wzięcia udziału w projekcie. Przygotowaliśmy dla Was również bazę wiedzy, w której znajdziecie wskazówki w jaki sposób przystąpić do działania, tak by realizacja projektu udała się w 100%.

Więcej informacji: zielonalaweczka.pl

Kontakt: laweczka@fundacjabos.pl

Koordynator projektu: Dominik Broda