Szanowni Państwo

W związku z trudną sytuacją na rynku paliwowym i wspieraniem przez rząd niektórych nośników energii (węgiel, gaz, paliwa płynne) zwracamy się do Państwa z prośbą o przyłączenie się do naszej petycji w sprawie obniżenia stawki VAT na drewno opałowe (PKWiU 02.20.14.0 i 02.20.15.0)

Drewno jest dla wielu mieszkańców jedynym dostępnym paliwem. Z uwagi na stale rosnące ceny innych źródeł energii, niepewną sytuację międzynarodową i problemy z dostępnością węgla i gazu drewno staje się jedyną dostępną alternatywą.

Obniżenie stawki VAT na drewno opałowe mogłoby być realnym wsparciem państwa dla najuboższych.

Pełny tekst petycji przesyłamy w załączeniu.
Prosimy o przyłączenie się do naszej petycji online:

Apel o wprowadzenie stawki 0 VAT na drewno opałowe

Prosimy również o poinformowanie mieszkańców o przeprowadzenie akcji zbierania podpisów.


Po zebraniu podpisów petycja zostanie skierowana do Premiera, Prezydenta oraz do właściwych  ministerstw
Wtedy też zwrócimy się do Państwa z prośbą o oficjalne poparcie petycji.


W imieniu Zarządu i Członków


Piotr Batura
Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „KOMINKI i PIECE”