Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 12/2  położonych w miejscowości Lubomin stanowiącej własność Gminy Stare Bogaczowice. Przetarg  ograniczony jest do właścicieli działek sąsiadujących z dz. 12/2 do właścicieli działek nr ewid. 6/3, 6/1, 5/4 oraz 15/1 obręb Lubomin.

                   - Nieruchomość niezabudowana położona w Lubominie w granicach działki nr 12/2  o powierzchni 0,0106 ha cena wywoławcza 8 370,00 zł Wadium 837,00 zł

Ogłoszenie przetargowe dot. dz. 12/2 w Lubominie

Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu