Wójt Gminy Stare Bogaczowice ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej w granicach działki:

1. nr dz.52/6 w Strudze. 

Cena wywoławcza nieruchomości  50 000,00 zł

Wadium 5 000,00 zł

2. nr dz. 52/10 w Strudze. 

Cena wywoławcza nieruchomości  50 000,00 zł

Wadium 5 000,00 zł


Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu do 26 sierpnia 2022 r.

Przetarg odbędzie się 31 sierpnia 2022 r. o godzinie 11:00 w sali nr 216 w Urzędzie Gminy Stare Bogaczowice.

Szczegóły w pliku poniżej lub na stronie BIP Urzędu Gminy Stare Bogaczowice

Ogłosznie o przetargu