Wójt Gminy Stare Bogaczowice ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej w granicach działki 447 w Starych Bogaczowicach. przetarg ograniczony jest do właścicieli działek sąsiadujących z działką 447 tj.  dz. nr 1026, 1025/2, 448 oraz 450/2 obręb Stare Bogaczowice. 

Cena wywoławcza nieruchomości  25 000,00 zł

Wadium 2 500,00 zł

Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu do 19 sierpnia 2022 r.

Przetarg odbędzie się 24 sierpnia 2022 r. o godzinie 11:00 w sali nr 216 w Urzędzie Gminy Stare Bogaczowice.

Szczegóły w pliku poniżej lub na stronie BIP Urzędu Gminy Stare Bogaczowice

Ogłoszenie o przetargu ograniczonym dot dz. nr 447 obręb Stare Bogaczowice

Zgłoszenie uczestnictwa