Wójt Gminy Stare Bogaczowice ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy Stare Bogaczowice:

1. Nieruchomość niezabudowana położona w Cieszowie w granicach działki 175/6 o powierzchni 0,1232 ha

Cena wywoławcza nieruchomości: 125 000,00zł

Wadium : 12 500 zł

2. Nieruchomość niezabudowana położona w Cieszowie w granicach działki 175/7 o powierzchni 0,1018 ha

Cena wywoławcza nieruchomości: 105 000,00zł

Wadium : 10 500 zł

3. Nieruchomość niezabudowana położona w Cieszowie w granicach działki 175/8 o powierzchni 0,1232 ha

Cena wywoławcza nieruchomości: 125 000,00zł

Wadium : 12 500 zł

4. Nieruchomość niezabudowana położona w Cieszowie w granicach działki 175/9 o powierzchni 0,1018 ha

Cena wywoławcza nieruchomości: 105 000,00zł

Wadium : 10 500 zł

5. Lokal mieszkalny nr 6 położony w Jabłowie przy ul. Głównej 38 o powierzchni 58/81 m2

Cena wywoławcza nieruchomości: 70 000,00zł

Wadium : 7 000 zł

Przetarg odbędzie się 22 czerwca 2022 r o godzinie 11:00 w sali nr216 w Urzędzie Gminy Stare Bogaczowic, ul. Głowna 132.

warunkiem przystawienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej najpóźniej do 17 czerwca 2022 r.

Szczegóły poniżej

 Ogłoszenie przetargowe