Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach
ogłasza nabór na stanowisko

PRACOWNIK SOCJALNY

 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach
(1 etat, pełny wymiar czasu pracy, zatrudnienie od 01.06.2022 r.)

Pełna treść ogłoszenia o naborze wraz z załącznikami - do pobrania w formie pliku PDF na dole strony

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach, ul. Główna 132  lub przesłać pocztą na adres: ul. Główna 132, 58-312 Stare Bogaczowice, w kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Pracownik Socjalny” w terminie do 25.05.2022 r. do godziny 1200. Aplikacje, które wpłyną po wyżej wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Ogłoszenie o naborze na pracownika socjalnego ODF

Kwestionariusz osobowy PDF

kluzula RODO