Agencja Rozwoju Regionalnego "AGROREG" S.A. w Nowej Rudzie rozpoczęła realizację projektu "Mój biznes - moja przyszłość" dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej. W ramach projektu można uzyskać bezzwrotne wsparcie w wysokości 23 050,00 zł na otwarcie działalności gospodarczej oraz półroczne wsparcie pomostowe w wysokości średnio 2 000,00 zł/mc.

Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych i biernych zawodowo (studentów), które:

-uczą się lub zamieszkują w woj. dolnośląskim, 

-utraciły zatrudnienie, (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna) po 1 marca 2020 roku 

-bez wskazania sposobu rozwiązania stosunku pracy i długości trwania zatrudnienia, 

-nie są zarejestrowane w Urzędzie Pracy,

-są w wieku 18-29 lat

Szczegóły dotyczące projektu:

https://www.agroreg.com.pl/index.php/oferta/moj-biznes-moja-przyszlosc