Informuje, że w dniu 09 maja 2022 roku zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa dla mężczyzn urodzonych w 2003 roku oraz urodzonych w latach 1998-2002 zameldowanych na terenie Gminy Stare Bogaczowice, jeżeli nie określono dotąd ich zdolności do czynnej służby wojskowej.

Kwalifikacji wojskowej podlegają również kobiety urodzone w latach 1998-2002, posiadające odpowiednie kwalifikacje lub pobierające naukę w celu ich uzyskania.

Celem kwalifikacji wojskowej jest określenie fizycznej i psychicznej zdolności do czynnej służby wojskowej oraz wydanie książeczek wojskowych z wpisem dotyczącym uregulowanego stosunku do służby wojskowej.

Osoba zgłaszająca się do kwalifikacji wojskowej powinna posiadać przy sobie:

-dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,

- posiadaną dokumentację medyczną,

- aktualna fotografię o wym. 3x4 cm.

Wobec osoby, która nie stawiła się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny może być zarządzone przymusowe doprowadzenie przez Policję.Osoba w/w podlega również karze grzywny albo karze ograniczenia wolności, zgodnie a art. 224 pkt 1 i 3 ustawy o powszechnym obowiązku Rzeczypospolitej Polskiej.

Kwalifikacja wojskowa zostanie przeprowadzona w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu, Aleja Wyzwolenia 24- pokój nr 206

W przypadku dodatkowym pytań proszę dzwonić na tel. kontaktowy: 74 8452 724