Od 15 do 29 lipca 2022 r. na terenie całej Polski zostanie przeprowadzone badanie statystyczne z zakresu rolnictwa:
- Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym (formularz AK-R)

Osoby fizyczne, których gospodarstwa rolne zostały wylosowane do ww. badania mogą udzielić wymaganych informacji poprzez:
- samodzielne wypełnienie formularza przez Internet od 15 do 19 lipca 2022 r., dostępnego na stronie  https://rolnictwo.stat.gov.pl
- rozmowę z teleankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego od 20 do 29 lipca 2022 r.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej wytypowane do tego badania mogą udzielić wymaganych informacji poprzez:
- samodzielne wypełnienie formularza przez Portal Sprawozdawczy od 15 do 26 lipca  2022 r., dostępnego na stronie: https://raport.stat.gov.pl/gus.ps/login/login.pa,
- rozmowę z teleankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego od 27 do 29 lipca 2022 r.


W przypadku wątpliwości, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej uczestniczące w badaniu AK-R proszone są o kontakt z Urzędem Statystycznym w Zielonej Górze. Lista osób do kontaktu znajduje się na stronie  http://zielonagora.stat.gov.pl/specjalizacja-urzed...

Więcej informacji nt. badań ankietowych znajduje się na stronie: http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2022/inde...

Tożsamość teleankietera można potwierdzić dzwoniąc na numer infolinii: 22 279 99 99 (opłata zgodnie z taryfą operatora, w godzinach 8-15).

Ulotka 1

Ulotka 2