W związku z przedłużeniem terminu składania Ankiet dotyczących budowy linii kolejowych nr 267 i 268 na odc. Żarów - Świdnica – Wałbrzych – granica państwa. Zostaje zamieszczona adres strony ze szczegółami - studium techniczno ekonomiczno środowiskowe dla budowy linii kolejowej Żarów granica państwa link do strony, oraz link do Ankiety