Rada Gminy Stare Bogaczowice jednogłośnie udzieliła Wójtowi Mirosławowi Lechowi absolutorium z wykonania budżetu za 2021 rok. Udzielenie przez Radę Gminy absolutorium jest wyrazem akceptacji dla wykonania uchwały budżetowej jako działania zgodnego z prawem oraz wymogami ekonomicznej racjonalności.
 
Sesja Rady Gminy Stare Bogaczowice, która odbyła się 28 czerwca była wyjątkowa z jeszcze jednego powodu. Wójt Gminy Stare Bogaczowice przyznał nagrody za osiągnięte wyniki sportowe w 2021 roku. Uhonorowani zostali:
Piotr Bartkowiak - zawodnik Klubu Taekwando Taipan - 1 miejsce w Pucharze Polski, 1 miejsce podczas Mistrzostw Polski w układach formalnych, 3 miejsce w walkach, 2 miejsce w układach formalnych drużynowych.
Jakub Szczypek - zawodnik Klubu Taekwando Taipan - 1 miejsce w pucharze Polski w walkach w formule punkt-stop, 2 miejsce podczas Mistrzostw Polski w walkach w formule punkt-stop.
Julia Kępińska - 1 miejsce w biegu na 60 m U-12 w Mistrzostwach Dolnego Śląska, 1 miejsce skok w dal U-12 w zawodach wojewódzkich w ramach programu "Lekkoatletyka dla każdego", 3 miejsce skok w dal U-12 w Olimpiadzie Halowej "Lekkoatletyka dla każdego".


Galeria zdjęć

Wręczenie nagrody za osiągnięcia sportowe Piotrowi Bartkowiakowi.

Wręczenie nagrody za osiągnięcia sportowe Julii Kępińskiej.

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aneta Rajca składa gratulację Wójtowi Gminy Panu Mirosławowi Lechowi

Wręczenie kwiatów Pani Skarbniki i Pani Sekretarz Gminy.

]

XXX Sesja Rady Gminy Stare Bogaczowice - zdjęcie sali obrad

Zdjęcie grupowe Radnych Gminy i Zarzadu Gminy Stare Bogaczowice