Z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek życzymy wszystkim pracownikom bibliotek
dużo zadowolenia i  satysfakcji z wykonywanej pracy,
wytrwałości i twórczej inwencji w propagowaniu czytelnictwa.
Życzymy również, aby Wasza działalność i starania przekładały
się na ciągle rosnącą liczbę zwolenników książki.
Szczególne podziękowania składamy Bibliotekarkom                                                                                                                                  Gminnego Centrum Biblioteczno - Kulturalnego w Starych Bogaczowicach,
za pracę dla społeczności lokalnej, za upowszechnianie
wiedzy i promowanie kultury.


Życzy Wójt Gminy Stare Bogaczowice 

wraz z Pracownikami Urzędu Gminy