Nasza Gmina znalazła się w pierwszej dziesiątce w Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego w Polsce w 2022 r.


Zostały opublikowane wyniki poszczególnych kategorii Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego w Polsce w 2022 r. przygotowanego przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich (organizatora Forum Ekonomicznego w Karpaczu) we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu.

W analizie wykorzystano ten sam zestaw siedmiu wskaźników oceny kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego, na bazie których powstał Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce w latach poprzednich. 

Są to: udział dochodów własnych w dochodach ogółem (stymulanta), relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem (stymulanta), udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem (stymulanta), obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (destymulanta), udział środków europejskich w wydatkach ogółem - bez poręczeń (stymulanta), relacja zobowiązań do dochodów ogółem (destymulanta) oraz udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących (stymulanta).

Wskaźniki te zostały wyliczone dla każdej jednostki samorządu terytorialnego objętej badaniem. Zaproponowany zestaw zmiennych na wstępie poddano weryfikacji pod kątem nośności informacji (poziom zróżnicowania zmiennej), nadmiarowości (korelacje wzajemne) oraz normalności rozkładów. Kryterium informacyjne zostało spełnione przez poszczególne zmienne, przy czym jako cezurę przyjęto zmienność cechy mierzoną współczynnikiem zmienności na poziomie co najmniej 10%. Badane zmienne posiadają rozkłady odpowiadające rozkładowi normalnemu lub zbliżonemu do normalnego.

Szczegółowe wyniki Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego w Polsce w 2022 r.

W grupie 1513 gmin wiejskich w 2022 roku najlepsze wyniki uzyskały 

1. Michałowice (woj. mazowieckie) 
2. Dobra Szczecińska (woj. zachodniopomorskie) 
3. Baranów ( woj. wielkopolskie) 
4. Kozielice (woj. zachodniopomorskie) 
5. Bełchatów (woj. łódzkie) 
6. Radwanice (woj. dolnośląskie) 
7. Szumowo (woj. podlaskie) 
8. Krzyżanów (woj. łódzkie) 
9. Stawiguda (woj. warmińsko-mazurskie) 
10. Stare Bogaczowice (woj. dolnośląskie)


W grupie 662 gmin miejsko-wiejskich w 2022 roku najlepsze wyniki uzyskały: 

1. Konstancin-Jeziorna (woj. mazowieckie) 
2. Mielno (woj. zachodniopomorskie) 
3. Kamieńsk (woj. łódzkie) 
4. Ścinawa (woj. dolnośląskie) 
5. Dziwnów (woj. zachodniopomorskie) 
6. Łomianki (woj. mazowieckie) 
7. Jelcz-Laskowice (woj. dolnośląskie) 
8. Nowogród (woj. podlaskie) 
9. Nowe Warpno (woj. zachodniopomorskie) 
10. Piaseczno (woj. mazowieckie)

W grupie 236 gmin miejskich w 2022 roku najlepsze wyniki uzyskały: 

1. Józefów (woj. mazowieckie) 
2. Krynica Morska (woj. pomorskie) 
3. Wojcieszów (woj. dolnośląskie) 
4. Łeba (woj. pomorskie) 
5. Polanica Zdrój (woj. dolnośląskie) 
6. Puck (woj. pomorskie) 
7. Podkowa Leśna (woj. mazowieckie) 
8. Chodzież (woj. wielkopolskie) 
9. Puszczykowo (woj. wielkopolskie) 
10. Zakopane (woj. małopolskie)

W grupie 66 miast na prawach powiatów w 2022 roku najlepsze wyniki uzyskały: 

1. Warszawa 
2. Tychy 
3. Poznań 
4. Sopot 
5. Świnoujście 
6. Gdańsk 
7. Gliwice 
8. Katowice 
9. Wrocław 
10.Dąbrowa Górnicza

W grupie 314 powiatów ziemskich w 2022 roku najlepsze wyniki uzyskały: 

1. powiat wrocławski (woj. dolnośląskie) 

2. powiat skierniewicki (woj. łódzkie) 

3. powiat kaliski (woj. wielkopolskie) 

4. powiat grudziądzki (woj. kujawsko-pomorskie) 

5. powiat pruszkowski (woj. mazowieckie) 

6. powiat leszczyński (woj. wielkopolskie) 

7. powiat łomżyński (woj. podlaskie) 

8. powiat bydgoski (woj. kujawsko-pomorskie) 

9. powiat bielski (woj. śląskie) 

10. powiat gdański (woj. pomorskie)