W związku z wprowadzeniem z dniem 3 lipca 2023 roku wakacyjnego rozkładu jazdy, pragniemy poinformować, że przewidywane zmiany kursowania autobusów w dni robocze będą bazować na dotychczasowym - sobotnim rozkładzie jazdy, z uwzględnieniem zmniejszenia częstotliwości kursowania autobusów poza standardowymi godzinami szczytów komunikacyjnych. Wyjątkiem tej zasady będzie zapewnienie dojazdów i odjazdów strategicznych, wałbrzyskich zakładów pracy - uwzględniających standardowe godziny pracy, tj. 5:30, do 8:00, 13:30-15:00, 21:00-22:30.