Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu informuje, że w związku z pozyskanymi informacjami o pojawieniu się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w tym również w powiatach sąsiadującego województwa opolskiego, ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków tzw. "ptasiej grypy" (HPAI) wywołanej wirusem grypy A podtyp H5 i H7, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu apeluje o zgłaszanie do właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii albo do najbliższego podmiotu świadczącego usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej lub do Powiatowych Centrów Zarządzania Kryzysowego, Policji - przypadków zwiększonej śmiertelności dzikich ptaków, zwłaszcza padłych ptaków wodnych (np. bernikla białolica, gęś gęgawa, świstun, łabędź niemy, krzyżówka, mewy) oraz drapieżników ( np. myszołów zwyczajny), a także masowych padnięć innych ptaków - niezwłocznie po ich zaobserwowaniu.

Działanie to jest istotne ze względu na to, że główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa "ptasiej grypy" są zarażone dzikie ptaki, które w związku z wiosenną migracją na tereny lęgowe mogą w najbliższym okresie masowo pojawić się w różnych regionach województwa dolnośląskiego, z zwłaszcza w rejonach większych zbiorników wodnych, dolin rzecznych lub stawów hodowlanych, których większość objęta jest ochroną prawną, jako tzw. ptasie obszary Natura 2000 (Stawy Milickie, Stawy Przemkowskie, Zbiornik Mietkowski, Łęgi Odrzańskie) lub/i rezerwaty przyrody (m.in. "Stawy Milickie", "Stawy Przemkowskie"). Uzyskane informacje mogą pomóc w ograniczeniu rozprzestrzeniania się choroby.

Apelujemy przy tym, aby bez istotnego powodu nie wchodzić na tereny grupowania się migrujących ptaków i miejsc lęgów.

Informacje zawarte w niniejszym piśmie proszę rozpowszechnić do jak najszerszego grona odbiorców.


Regionalny Dyrektor Ochrony

  Środowiska we Wrocławiu

   Wojciech Rejman