Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest każdego roku7 kwietnia w rocznicę założenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Każdego roku WHO wybiera jeden kluczowy problem dotyczący zdrowia publicznego, który w danym okresie wymaga szczególnej uwagi, a którego skutki odczuwalne są w skali całego świata, zachęcając do wspólnego działania ludzi w różnym wieku i różnych społeczności. Efektem podjętych działań ma być poprawa stanu zdrowia ludzi. W 1948 roku kraje świata połączyły się i założyły WHO, aby promować zdrowie, dbać o bezpieczeństwo świata i świata i służyć bezbronnym - aby każdy, wszędzie mógł osiągnąć, najwyższy poziom zdrowia i dobrego samopoczucia. Rocznica 75 - lecia WHO jest okazją do spojrzenia wstecz na sukcesy w dziedzinie zdrowia publicznego, które poprawiły jakość życia w ciągu ostatnich siedmiu dekad.

Zdrowie dla wszystkich: ostateczny cel

Przez dziesięciolecia WHO zajmowała się kluczowymi wyzwaniami związanymi ze swoją misją - wysiłkami na rzecz poprawy warunków społecznych, aby ludzie rodzili się, dorastali, pracowali, żyli i starzeli się w dobrym zdrowiu. Jednak postęp ten jest stale zagrożonych przez utrzymanie się nierówności zdrowotnych. Cel "Zdrowie dla wszystkich" pozostaje zatem tak samo ważny dzisiaj, jak 75 lat temu.

Łagodzenie śmiertelnych chorób 

Jedną z kluczowych misji WHO jest zapobieganie, łagodzenie i całkowite powstrzymywanie rozprzestrzenianie się śmiertelnych infekcji. w wyniku bezprecedensowego globalnego partnerstwa WHO certyfikowała ospę prawdziwą wyeliminowaną w 1980 roku. Ospa była wysoce zaraźliwą i śmiertelną chorobą. WHO współpracuje i wspiera wysiłki, które pomogły osiągnąć 99,9% redukcję rozprzestrzenia się polio.

Ochrona Ludzi przed pandemiami

WHO wykrywa tysiące sygnałów alarmowych dla zdrowia każdego dnia i działania na rzecz ochrony ludzi przed zagrożeniami i konsekwencjami epidemii i pandemii. W ciągu ostatnich dziesięcioleci WHO była na pierwszej linii frontu wszystkich poważnych sytuacji kryzysowych związanych ze zdrowiem: od Wirusa Ebola do ptasiej grypy ( H5N1), SARS i pandemii COVID-19. tylko w latach 2020-2021 WHO zareagowała na 87 sytuacji kryzysowych zawiązanych ze zdrowiem oprócz COVID-19. WHO ustanowiła Międzynarodowe Przepisy Zdrowotne (IHR) w 1969 r. i zmienione w 2005 r. jako porozumienie miedzy państwami członkowskimi o współpracy w celu zapobiegania i reagowania na poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego, którego mogą przekraczać granice i zagrażać ludziom na całym świecie.

Pokój dla zdrowia, zdrowie dla pokoju

WHO odgrywa często niewidoczną rolę w negocjowaniu usług humanitarnych i zdrowotnych podczas wojen i konfliktów. od 1980 roku WHO wdraża projekty "Zdrowie jako pomost dla pokoju" w Afryce, Europie i Ameryce Łacińskiej, dotaczając interwencje humanitarne w sytuacjach konfliktowych. Z pomocą WHO w 1990 roku, walczące rejony w Bośni zgodziły się zezwolić na swobodny przepływ karetek pogotowia i pomocy medycznej w nagłych wypadkach, kontynuując sczepienia przeciwko polio oraz kampanie przeciwko gruźlicy i HIV.

Wytyczne dotyczące polityki i norm w zakresie zdrowia

WHO jest światowym autorytetem w zakresie wydawania polityki i wytycznych w celu poprawy zdrowia ludzi. w 1981 r. państwa członkowie WHO przyjęły Międzynarodowy kodeks wprowadzania do odbioru substytutów mleka kobiecego. Do 2020 roku kodeks został wdrożony 136 krajach. promując karmienie piersią dla milionów dzieci. W 2023 r. państwa członkowskie WHO przejęły pierwszy na świeci traktat w sprawie zdrowia publicznego - Ramową konwencję o ograniczeniu użycia tytoniu (FCTC). Traktat, obecnie obowiązujący w 181 krajach, chroni obecne i przyszłe pokolenia przed niszczycielskim wpływem tytoniu. Od 2021 r.używanie tytoniu spadło w 150 krajach dzięki wdrożeniu FCTC.

Zapobieganie chorobom poprzez szczepienia 

WHO odegrała pionierską rolę w dostarczaniu szczepionek zapobiegających chorobom. Organizacja ustanowiła Rozszerzony Program Szczepień w 1974 roku, aby wspierać wprowadzanie szczepionek dziecięcych na całym świecie, ukierunkowanych na wiele chorób w tym samym czasie, nie pozostawiając nikogo w tyle. Mamy teraz szczepionki chroniące nas przed ponad 20 zagrażającymi życiu chorobami, pomagając ludziom w każdym wieku żyć dłużej i zdrowiej. Szczepienia zapobiegają obecnie 3,5-5 milionom zgonów rocznie z powodów takich chorób jak tężec, krztusiec, grypa i odra.

Sprostanie wyzwaniom zdrowotnym związanych z klimatem

Zmiana klimatu jest największym dla zdrowia, przed którym stoi dziś ludzkości. Wpływa na jakość powietrza, wodę pitną, zaopatrzenie w żywność, warunki sanitarne, schronienie i środowisko jako całość. WHO jest w czołówce w rozwiązaniu rosnącego ryzyka związanego z wyzwaniami zdrowotnymi związanymi z klimatem.