Podstawą nowej kampanii EFSA UE – wybierz bezpieczną żywność jest zachęcanie Europejczyków do dokonywania  świadomych wyborów żywieniowych poprzez wyjaśnianie kluczowej roli, jaką odgrywa nauka w bezpieczeństwie żywności. 

Konsumenci w Europie należą do najlepiej chronionych i poinformowanych o zagrożeniach związanych z łańcuchem żywnościowym na świecie.. Unijny system bezpieczeństwa żywności daje każdemu obywatelowi w Europie prawo do dostępu do wiedzy, w jaki sposób żywność, którą spożywa, jest produkowana, przetwarzana, pakowana, etykietowana i sprzedawana. W ramach tego systemu niezależni eksperci EFSA dokonują przeglądu danych naukowych i badań w celu oceny ryzyka związanego z żywnością. Gwarantuje to, że produkty na naszych rynkach i w naszych sklepach są bezpieczne.

Kampania będzie realizowana w okresie letnim 2021 roku  Jej celem jest zwiększenie świadomości konsumentów na temat roli nauki i zapoznanie z pracą naukowców którzy pracują aby zapewnić bezpieczeństwo żywności. Kluczowym przesłaniem kampanii jest dokonywanie świadomych wyborów żywieniowych.

 Kampania skierowana jest do przeciętnego konsumenta w wieku 25-45 lat, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet i młodych rodziców. Ta część społeczeństwa jest zainteresowana różnymi aspektami dobrego stanu zdrowia, gotowania, aktywnego stylu życia i/lub tematami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności, jednakże czasami może czuć się przytłoczona złożonością dostępnych informacji. 

EFSA jest europejskim Urzędem finansowanych przez Unię Europejską, który działa niezależnie od europejskich instytucji ustawodawczych i wykonawczych (Komisji, Rady, Parlamentu) oraz państw członkowskich UE.

Więcej informacji na temat kampanii EFSA #EUChooseSafeFood dostępnych jest na stronie:

https://campaigns.efsa.europa.eu/EUChooseSafeFood/#/index-pl