Polska wieś to przyszłość

Wspieramy Ukrainę, ale naszym obowiązkiem jest ochrona interesów polskiej wsi.

Zdecydowaliśmy o zakazie przywożenia od 15 kwietnia do 30 czerwca do Polski z Ukrainy m.in.:

- zboża,

- mięsa drobiowego,

- jaj,

- mleka i przetworów mlecznych,

- wołowiny i cielęciny,

- produktów pszczelich,

- cukru,

- szusu paszowego.


Wprowadziliśmy powszechny kup zboża

Minimalna cena skupu zbożna będzie wynosić 1400 zł za tonę pszenicy.


Będziemy kontynuować dopłaty do nawozów

- Wystąpimy do Komisji Europejskie o zgodę na dopłaty do nawozów na zasadach podobnych do poprzedniego naboru.

- Na konta rolników spłynęło wówczas około 3 mld zł.


Zwiększymy dopłaty do paliwa rolniczego

Wystąpiliśmy do Komisji Europejskie o zgodę ba zwiększenie dopłaty do paliwa rolniczego do poziomu 2 zł/l