Wójt Gminy Stare Bogaczowice ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy Stare Bogaczowice:


1. Nieruchomość niezabudowana położona w Cieszowie w granicach działki 175/6 o powierzchni 0,1232 ha

Cena wywoławcza nieruchomości: 135 000,00zł

Wadium : 13 500,00 zł

2. Nieruchomość niezabudowana położona w Cieszowie w granicach działki 175/7 o powierzchni 0,1018 ha

Cena wywoławcza nieruchomości: 110 000,00zł

Wadium : 11 000,00 zł

3. Nieruchomość niezabudowana położona w Cieszowie w granicach działki 175/9 o powierzchni 0,1018 ha

Cena wywoławcza nieruchomości: 110 000,00zł

Wadium : 11 000 zł

Przetarg odbędzie się 24.05.2023 r. o godzinie 11:00 w sali nr 12 w Urzędzie Gminy Stare Bogaczowic, ul. Głowna 132.

Warunkiem przystawienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej najpóźniej do 19.05.2023 r.

Szczegóły poniżej

Treść ogłoszenia