Urząd Gminy w Starych Bogaczowicach informuje, że w dniach 31 lipca - 12 sierpnia br., na terenie Gminy Stare Bogaczowice, przeprowadzona zostanie inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest. Pracownicy firmy GRINIS z upoważnieniem podpisanym przez Wójta będą dokonywać spisu bezpośrednio na terenie Państwa posesji oraz wykonywać pomiary dachów pokrytych płytami azbestowo-cementowymi za pośrednictwem drona. Podczas prac nie będą pobierane dane osobowe. Uprasza się o przygotowanie informacji, o ilości wyrobów zmagazynowanych, na terenie Państwa posesji w sztukach lub metrach kwadratowych. Właściciele oraz domownicy proszeni są o udzielenie informacji pracownikom w terenie oraz zamknięcie bram, gdzie znajdują się psy.

Azbest inwentaryzacja

Azbest w Twoim otoczeniu