Wczoraj przedstawiciele Urzędu Gminy uczestniczyli w pięknej uroczystości 100 urodzin mieszkanki Starych Bogaczowic Pani Zofii Klimas
Pan Zastępca Wójta Gminy złożył Pani Zofii, w domu, wśród najbliższej rodziny serdeczne życzenia zdrowia, radości, pogody ducha, miłości. Przekazał na ręce Pani Zofii bukiet kwiatów.