W dniu 4 stycznia 2022 roku, powołana przez Wójta Gminy komisja oceniała zgłoszone dekoracje świątecznie z terenu Gminy Stare Bogaczowice. Dziękujemy bardzo za przygotowanie tak pięknych instalacji świetlnych, jak co roku nas Państwo zaskakujecie pomysłami i wykonaniem. 

Oprócz zgłoszonych posesji chcemy podziękować Państwu za piękne ozdobienie Waszych niezgłoszonych dekoracji, które wzbudziły nasz zachwyt

Wyniki Konkursu

I miejsce zajęła Pani Maria Bijak z Gostkowa

II miejsce zajęli Państwo Natalia i Mateusz Zarzyccy w Chwaliszowa

III miejsce zajęło Gospodarstwo Rolne Przemysława Kopacza z Cieszowa

I dwa wyróżnienia

Dla Pani Doroty Podkówki ze Starych Bogaczowic

Świetlica Jabłów Sołtys Wsi Irena Skulska

Z nagrodzonymi będziemy się kontaktować do 14.01.2022 r.

Galeria zdjęć: