Zgodnie z Zarządzeniem Nr 29/2022  Wójta Gminy Stare Bogaczowice z dnia 17 marca 2022 r. zostaje zwołane zebranie wiejskie we wsi Gostków w sprawie przeprowadzenia uzupełniających wyborów na sołtysa.

Zebranie odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2022 r. w sali sołeckiej przy ul. Głównej 42a w Gostkowie I termin godzina 16:30, II termin 17:00.