W dniu 28 lutego 2022 roku Wójt Gminy Stare Bogaczowice zwołuje zebranie wiejskie w świetlicy przy ul. Głównej 5 w Lubominie w celu dokonania wyboru sołtysa wsi Lubomin:

I termin - godzina 16:00

II termin - godzina 16:30.