Szanowni mieszkańcy przypominamy, że zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare Bogaczowice, właściciele nieruchomości zabudowanymi budynkami jednorodzinnymi są zobowiązani do zbierania odpadów selektywnych (szkło, papier, plastik, metal) do worków udostępnianych przez „Sanikom” oraz wystawiania ich do odbioru przy własnej nieruchomości zgodnie z obowiązującym harmonogramem.

Duże pojemniki tzw. „gniazda” usytuowane na terenie gminy dedykowane są wyłącznie wspólnotom mieszkaniowym i budynkom użyteczności publicznej. Mając na uwadze zgłoszenia od mieszkańców wspólnot mieszkaniowych prosimy, aby nie podrzucać odpadów do dużych pojemników. Mieszkańcy nieruchomości jednorodzinnych wrzucając odpady do wspomnianych „gniazd” zabierają w ten sposób miejsce mieszkańcom wspólnot. Pozostawianie worków z odpadami bądź odpadów niezabezpieczonych przy „gniazdach” powoduje zaśmiecanie terenu wokół. Miejmy na względzie estetyczny wygląd naszych miejscowości. To od Nas zależy czy otaczające nas środowisko będzie zdrowe i przyjazne.

Apelujemy! Nie można wyrzucać odpadów do lasu, czy do przydrożnych rowów. Nie można spalać odpadów w domowych piecach. Wszystkie te działania zagrażają nam samym oraz generują konsekwencje zdrowotne, środowiskowe i materialne. Utrzymanie porządku wymaga zaangażowania nie tylko władz samorządowych, ale także Mieszkańców.

Wspólnie dbajmy o czystość i porządek na terenie naszej Gminy!

Wszelkie informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi, zasad segregacji, funkcjonowania PSZOK, umieszczone są na naszej stronie internetowej w zakładce odpady komunalne, można także kontaktować się z pracownikiem Urzędu Gminy pod numerem telefonu 74 8452133.