Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze zapraszana webinarium pt. Dotacje i preferencyjne pożyczki na uruchomienie własnej firmy " – 12.01.2022 r. Jelenia Góra/online

W trakcie spotkania informacyjnego on-line zostaną przedstawione możliwości otrzymania wsparcia finansowego na uruchomienie własnej działalności gospodarczej.

Spotkanie, w formie webinarium, odbędzie się na platformie internetowej ZOOM. Dla sprawnej organizacji prosimy o zgłaszanie się na spotkanie za pośrednictwem poczty elektronicznej naadres: pife.jeleniagora@dolnyslask.pldo dnia 11.01.2022 r. do godz.15.00. Po rejestracji otrzymacie Państwo na swój adres e-mailowy indywidualny link do spotkania. W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz zapewni sprawną obsługę spotkania.

W razie problemów technicznych, prosimy o kontakt telefoniczny z organizatorem. Udział w webinarium jest bezpłatny. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Zastrzega się możliwość wcześniejszego zakończenia rekrutacji.

 

Do udziału zapraszamy osoby z obszaru województwa dolnośląskiego,

zainteresowane dotacją, tj:

Osoby zamieszkałe lub uczące się które są osobami biernymi zawodowo lub bezrobotnymi niezarejestrowanymi w urzędzie pracy, w wieku 18-29 lat i które utraciły zatrudnienie po 1.03.2020 r.

osoby zainteresowane instrumentami zwrotnymi (pożyczką), tj.

absolwenci szkół średnich/zawodowych oraz uczelni wyższych (tj. I, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich) do 48 miesięcy od dnia ukończenia szkoły lub otrzymania tytułu zawodowego,

studenci ostatniego roku studiów pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich,

osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy,

opiekunowie osób niepełnosprawnych;

Webinarium odbędzie się:

12.01.2022r. (piątek), w godz. 12.00-13.00

Program webinarium:

Przywitanie uczestników, źródła informacji o Funduszach Europejskich oraz oferta Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich;

„Przedsiębiorczość drogą do aktywizacji zawodowej mieszkańców Dolnego Śląska” - projektpartnerski Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.Aw ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - Programu Wiedza, Edukacja, Rozwój;

„Rządowy Program Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie”;

Organizator spotkania :

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Ul. Bankowa 27; 58-500 Jelenia Góra

tel. 75 619 97 44, 75 619 97 45; e-mail: pife.jeleniagora@dolnyslask.pl