W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr BZ-WCZK.642.20.2022.BR z dnia 9 kwietnia 2022 r. na terenie Gminy Stare Bogaczowice zostanie przeprowadzony trening systemu wczesnego ostrzegania. W ramach treningu 10 kwietnia 2022 r. zostanie wyemitowany z wykorzystaniem syren alarmowych sygnał „Ogłoszenie alarmu”.

Celem treningu syren jest:

1. Sprawdzenie sprawności funkcjonowania podsystemu akustycznego ostrzegania.

2. Doskonalenie umiejętności ogłaszania alarmu w czasie pozasłużbowym

3. Ocena sprawności technicznej syren alarmowych

4. Upamiętnienie rocznicy Katastrofy Smoleńskiej.