Na terenie Naszej Gminy gościmy uchodźców z Ukrainy, uruchamiamy wpłatę darowizn w całości przeznaczoną dla Tych rodzin, która przeznaczona będzie na  rzeczy, których potrzebują najbardziej .

Wpłaty można dokonywać na nr konta

05 1600 1462 1016 7807 9000 0020

Tytuł wpłaty

Darowizna na rzecz uchodźców z Ukrainy