Roczny podatek dochodowy PIT nie trafia w całości do Skarbu Państwa. Duża jego część zostaje przekazana do gminy, w której został rozliczony. Zachęcam Mieszkańców Gminy Stare Bogaczowice by rozliczyli Deklaracje PIT w miejscu zamieszkania na dzień 31 grudnia roku 2021. Ważny nie jest meldunek w dowodzie osobistym, a „centrum interesów życiowych” (osobistych i gospodarczych).

Pieniądze z podatków Mieszkańców zostaną wykorzystane miedzy innymi na budowę chodników, doposażeniu placów zabaw, infrastrukturę drogową, wydarzenia kulturalne, rozwój turystyki.

Zgłoszenie nowego miejsca zamieszkania w Urzędzie Skarbowym nie wiąże się dla Państwa z żadnymi niedogodnościami. Nie wymaga zmiany zameldowania, wymiany dokumentów czy załatwiania innych spraw urzędowych. Jedyną zmianą będzie zmiana właściwości urzędu skarbowego. Wszystkich mieszkańców Gminy Stare Bogaczowice obsługuje Urząd Skarbowy w Wałbrzychu, mający swoją siedzibę przy ulicy Uczniowskiej 21 w Wałbrzychu.

W załączniku znajduje się formularz ZAP-3 Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem

Formularz ZAP-3