Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego wspólnie z organizacjami działającymi na rzecz rolnictwa oraz Kołami Gospodyń Wiejskich organizuje „Prezentację Tradycyjnych Stołów Wielkanocnych, Palm i Pisanek”. Prezentacja rozpocznie się 9 kwietnia 2022 roku o godzinie 12:00 w Galerii Nowy Rynek w Jeleniej Górze, ul. Podwale 25.

Celem tego wydarzenia jest kultywowanie tradycji i zwyczajów związanych z Wielkanocą przez m.in. zaprezentowanie świątecznych potraw i wypieków, występy zespołów ludowych, promowanie i sprzedaż rękodzieła charakterystycznego dla mieszkańców obszarów wiejskich naszego regionu.

W załączeniu przekazuję regulamin „Prezentacji Tradycyjnych Stołów Wielkanocnych, Palm i Pisanek” oraz regulamin konkursu na „Najpiękniejszą Palmę i Pisankę Wielkanocną” wraz z kartą zgłoszenia uczestnictwa.

Informuję również, że dojazd na Prezentację Koła Gospodyń Wiejskich organizują we własnym zakresie. Urząd Marszałkowski zapewnia stoły z białymi obrusami oraz po trzy krzesła dla każdego koła.

Karta zgłoszenia uczestnictwa

Regulamin prezentacji tradycyjnych stołów wielkanocnych, palm i pisanek

Regulamin konkursu na najpiękniejszą palmę i pisankę wielkanocną