Ze względu na Państwa bezpieczeństwo i decyzji Rządu o wprowadzeniu pracy zdalnej w administracji publicznej , zdecydowaliśmy że od dnia 24 stycznia 2022r., o ponownym wprowadzeniu ograniczeń w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Stare Bogaczowice.

Zalecana jest obsługa klientów w sposób zdalny (telefonicznie, e-mail lub inne kanały dostępne w konkretnych referatach) oraz w formie korespondencyjnej: list tradycyjny lub platforma e-puap. W sprawach wymagających osobistego stawiennictwa należy uprzednio skontaktować się pod numerami telefonów:

Sekretariat Urzędu Gminytel. 74 845 22 20

Meldunki, Dowody osobiste, Zarządzanie kryzysowe tel. 74 845 27 24

Kierownik Referatu Inwestycji,

Ochrony Środowiska, Gospodarki Mieniemtel. 74 845 27 18

Gospodarka Przestrzenna tel. 74 845 22 54

Rolnictwo i Ochrona Środowiska tel. 74 845 21 65

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

i Ewidencja Podmiotów Gospodarczychtel. 74 845 21 33

Gospodarki Gruntami tel. 74 845 21 63

Podatki tel. 74 845 27 25

Infrastruktura Techniczna i Drogowatel. 74 845 27 19

Mieszkania Gminnetel. 74 845 22 39

e-mail:

Adres skrytki e-puap:/4k550ubrw5/SkrytkaESP


Sekretariat Urzędu Gminyurzad@starebogaczowice.ug.gov.pl

Meldunki, Dowody osobistem.wojajczyk@starebogaczowice.ug.gov.pl

Zarządzanie kryzysoweg.roszczyk@starebogaczowice.ug.gov.pl

Kierownik RIGj.kalus@starebogaczowice.ug.gov.pl

Gospodarka Przestrzennal.juchkiewicz@starebogaczowice.ug.gov.pl

Rolnictwo i Ochrona Środowiskarig@starebogaczowice.ug.gov.pl

Gospodarka Odpadami Komunalnymia.stochaj@starebogaczowice.ug.gov.pl

Gospodarki gruntamia.karczmarz@starebogaczowice.ug.gov.pl

Podatkia.dluzniewska@starebogaczowice.ug.gov.pl

l.seruga@starebogaczowice.ug.gov.pl

Infrastruktura Techniczna i Drogowak.barecka@starebogaczowice.ug.gov.pl

Mieszkania Gminnem.chryczyk@starebogaczowice.ug.gov.pl

Dostęp do pomieszczeń Urzędu Gminy Stare Bogaczowice będzie możliwy tylko dla pracowników urzędu – wyjątek stanowią potwierdzone umówione wizyty, takie które nie mogą być załatwione w sposób zdalny. W sprawach pilnych interesanci będą przyjmowani w godzinach od 10.00 do 11.00, po wcześniejszym umówieniu wizyty telefonicznie. Przy głównym wejściu do urzędu została postawiona urna na korespondencję.