Wójt Gminy Stare Bogaczowice ogłasza trzeci przetargu ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położnych na terenie gminy Stare Bogaczowice, powiat Wałbrzyski 

1. Nieruchomość niezabudowana położona w Jabłowie w granicach działki 317/2 o powierzchni 0,3460ha.

2. Nieruchomość niezabudowana położona w Jabłowie w granicach działki 173/2 o powierzchni 0,2460ha.

Treść ogłoszenia