Na podstawie art. 40 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21.08.1997  r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) Wójt Gminy Stare Bogaczowice ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Stare Bogaczowice. 

Nieruchomość niezabudowana położona w Jabłowie w granicach działki 317/2 o powierzchni 0,3460 ha. 

Cena wywoławcza 42 000,00 zł

Wadium 4 200,00 zł

Szczegóły w pliku poniżej

Treść ogłoszenia

Wzór oświadczenia