W dniu 5 kwietnia 2022 r. podczas zebrania wiejskiego zwołanego przez Wójta Gminy Stare Bogaczowice z powodu rezygnacji ze funkcji  Sołtysa wsi Gostków Pani Moniki Trybuły odbyły się wybory uzupełniające na Sołtysa.

Nowym Sołtysem została Pani Sara Zarzycka - Żurek.