Gmina Stare Bogaczowice zaprasza chętnych do składania wniosków na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza poprzez trwałą likwidację ogrzewania opartego na paliwie stałym lub biomasie. Wysokość dotacji celowej ze środków budżetu Gminy wynosi do 50 % kosztów kwalifikowalnych, udokumentowanych fakturami lub rachunkami jednak nie więcej niż:

- dla domu jednorodzinnego  10 000,00 zł

- dla mieszkania w bloku wielorodzinnym 7 000,00 zł

- dla kotłowni zasilającej w ciepło budynek wielorodzinny wysokość dotacji dla takiej instalacji to
iloczyn liczby mieszkań obsługiwanych przez tę kotłownię i kwoty
4 000,00 zł


Wnioski wraz z załącznikami należy składać od dnia 01.03.2022 r. do dnia 4.03.2022r. w sekretariacie Urzędu Gminy Stare Bogaczowice, pokój nr 218 ul. Główna 132.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem udzielania dotacji. Dodatkowe informacje, Regulamin oraz formularze zgłoszeń, można uzyskać na stronie internetowej www.starebogaczowice.ug.gov.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy, pokój nr 117.

Informacja telefoniczna: 74 845 25 50.
Regulamin

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5