Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) to ewidencja, w której znajdują się kompleksowe informacje, dotyczące źródeł ogrzewania budynków. Celem jest stworzenia jest poprawa jakości powietrza walki ze smogiem i pomoc w wymianie tzw. "kopciuchów".

Deklaracje muszą złożyć właściciele/zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, w których znajduje się źródła ciepła.

Deklarację dla źródeł ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca 2021 - należy złożyć do 30 czerwca 20222 !!!

Dla źródeł ciepła uruchomionych po 1 lipca 2021 deklaracje należy złożyć do 14 dni od uruchomienia.

Deklaracje można złożyć na dwa sposoby:

1. Drogą elektroniczną przez internet, za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego lub e-dowodu na stronie 

www.zone.gunb.gov.pl

2. W formie papierowej wypełniony formularz można wysłać lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy. 

Druki do pobrania Formularze deklaracji CEEB do pobrania na stronie interetowej