Ośrodek Działaj Lokalnie

Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne ”Granica”

z siedzibą w Lubawce ul. Dworcowa 33

ogłasza nabór wniosków na 

na terenie gmin i miast : Lubawka, Marciszów, Mieroszów, Czarny Bór, Stare Bogaczowice, Kamienna Góra (gmina wiejska), Kamienna Góra (miasto), Boguszów-Gorce i Szczawno-Zdrój.


Wnioski można składać tylko w generatorze od 17 marca do 23 kwietnia 2022 r.

na stronie http://system.dzialajlokalnie.pl

Pula środków przeznaczona na granty wynosi 72 000 zł. – pula środków może ulec zmianie.

Regulamin konkursu i poglądowy wniosek znajdują się na stronie www.stowarzyszenie-granica.org

Zapraszamy na:

SPOTKANIA INFORMACYJNE o warunkach konkursu „Działaj Lokalnie 2022” i zasadach wypełniania wniosków:

23 marca 2022 r. (środa) od godziny 16:30 bezpośrednio w Czadrowie 26 siedziba LGD Kwiat Lnu

oraz

29 marca 2022 r o godz. 16.30 w formie ON_LINE za pośrednictwem Aplikacji Zoom

Zgłoszenia (potwierdzenie udziału) na każde spotkanie należy wysłać na : stowarzyszenie_granica@wp.pl,

Na spotkanie online po zgłoszeniu zostanie przesłany link.

KONSULTACJE INDYWIDUALNE od 04 kwietnia do 20 kwietnia 2022r.

po wcześniejszym uzgodnieniu terminu telefonicznie lub mailowo

INFORMACJE I KONSULTACJE INDYWIDUALNE

- zapraszamy do kontaktu telefonicznego od 8.00 do 17.00 i mailowego

Kontakt : koordynator Bożena Pełdiak

ODL – Stowarzyszenie „Granica”, ul. Dworcowa 33, 58-420 Lubawka

tel.: 75 300 00 33 ; 607 730 803

mail: stowarzyszenie_granica@wp.pl

www.stowarzyszenie-granica.org w zakładce Działaj Lokalnie


Ogłoszenie o konkursie