Szanowni Mieszkańcy!

Gmina Stare Bogaczowice planuje wziąć udział w programie pod nazwą Sub-Regionalny Program Modernizacji Budynków. Finansowanie Programu ma zapewnić między innymi Fundusz Sprawiedliwej Transformacji (FST). Fundusz ten, z kwotą blisko 2,5 mld zł, ma być dostępny już w 2022 r. dla wybranych Gmin i powiatów na Dolnym Śląsku. Może być nim objęta także Nasza Gmina, a co za tym idzie wsparcie może trafić również do Państwa.

Pozyskane środki z programów dotacyjnych będą mogły być wykorzystane na nowe instalacje grzewcze w Państwa domach i mieszkaniach oraz na termomodernizację budynków.

Jednak, aby skutecznie pozyskać te środki musimy mieć dobrą orientację, którzy mieszkańcy są zainteresowani w pozyskaniu takich środków i na jaki zakres. Dlatego też zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu ankietowym na potrzeby programów dotacyjnych, w których planujemy wziąć udział.

Jednocześnie informujemy i wyjaśniamy, iż z uwagi na kształtujące się zasady dofinansowania w nowych programach możecie Państwo zostać poproszeni o dodatkowe informacje.

Wypełnioną ankietę należy dostarczyć w terminie do 15 lutego 2022 r. na jeden ze wskazanych sposobów:

- osobiście w Urzędzie Gminy Stare Bogaczowice, ul. Główna 132 lub poprzez wrzucenie do urny znajdującej się w holu Urzędu,

- e-mailem na adres: r.knap@starebogaczowice.ug.gov.pl poprzez uzupełnienie wersji elektronicznej bądź przesłanie skanu lub zdjęcia wersji papierowej formularza,

- pocztą na adres: Urząd Gminy Stare Bogaczowice, ul. Główna 132, 58-312 Stare Bogaczowice,

Druki ankiety dostępne są:

- na stronie internetowej Urzędu: https://www.starebogaczowice.ug.gov.pl/

oraz

- na portalu https://dobrebudynki.pl/.

1) Korzystając z tego portalu, można wypełnić ankietę elektronicznie i zostanie ona przesłana internetowo – tryb ONLINE.

2) Poprzez tryb POBIERZ, ankietę można pobrać i wydrukować, a następnie wypełnić ręcznie (ankieta jest nieedytowalna komputerowo), a następnie złożyć ją wg jednego ze sposobów opisanych powyżej, tj. przynieść osobiście do Urzędu albo wysłać pocztą tradycyjnie albo zeskanować i przekazać na adres mailowy Urzędu.

W razie jakichkolwiek pytań lub dodatkowych informacji prosimy o kontakt:

pod nr tel. 74 845 25 50 – Rafał Knap

Zachęcamy do wypełnienia i złożenia ankiety wszystkich, którzy zamierzają wymienić źródło ciepła i przeprowadzić termomodernizację budynku. Razem zadbajmy o czyste powietrze i poprawiajmy stan naszych budynków.


Ankieta jednorodzinna

Ankieta wielorodzinna