Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, iż w dniach 22 lutego i 24 lutego 2022 roku prowadzone będą prace w zakresie drogowych wykopów w skale z wykorzystaniem materiałów wybuchowych.