Nadleśnictwo Wałbrzych informuje, że na podstawie decyzji Nadleśniczego nr 10 z dnia 02.03.2023 przedłóża na okres 03.02.2023 - 06.02.2023  zakaz wstępu do lasu. Zakazem objęte są leśnictwa:

Stare Bogaczowice

Witków

Biały Kamień

Glinica

Glinik 

Sowie Góry

Jedlinka

Głuszyca

Łomnica

Sokołowsko

Unisław

Zakaz wprowadzony został z uwagi na znaczne uszkodzenia drzewostanów przez okiść lodową.


Marek Nogawka 

Zastępca Nadleśniczego