WAŻNA INFORMACJA dot. przystąpienia przez Gminę Stare Bogaczowice do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych

Wójt Gminy, zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) informuje, że Gmina Stare Bogaczowice przyjmuje wnioski na zakup paliwa stałego za rok 2023 od dnia 09.01.2023 do dnia 28.04.2023.