23 stycznia 2023 r. powołana została przez Lidera Aglomeracji Wałbrzyskiej Prezydenta Miasta Wałbrzycha Romana Szełemeja Rada Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej.  
Rada ZIT AW jest ciałem doradczym Lidera ZIT AW, składającym się z przedstawicieli wszystkich właściwych dla obszaru realizacji ZIT AW właściwych władz regionalnych, lokalnych i miejskich i innych instytucji publicznych, partnerów społeczno-gospodarczych/partnerów społeczno-ekonomicznych, podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, organizacji pozarządowych oraz innych właściwych zainteresowanych stron, opiniującym projekty dokumentów stanowiących podstawę do podejmowania merytorycznych decyzji Lidera.
Rada ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej składa się z 19 członków:
1)    Dolnośląscy Pracodawcy
2)    Dolnośląska Fundacja Onkologiczna
3)    Fundacja Edukacji Europejskiej
4)    Fundacja IntelEco.pl
5)    Fundacja Ładne Historie
6)    Fundusz Regionu Wałbrzyskiego
7)    Invest Sudety Marlena Klonowska
8)    Klub Sportowy Piast Nowa Ruda
9)    Powiat Kamiennogórski
10)    Powiat Kłodzki
11)    Powiat Świdnicki
12)    Powiat Wałbrzyski
13)    Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
14)    Spółdzielnia Socjalna ZIELONY ZAKĄTEK
15)    Stowarzyszenie Forum Aktywności Lokalnej
16)    Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu
17)    Stowarzyszenie Miłośników Jedliny-Zdroju
18)    Stowarzyszenie Szczawno Zdrój Możliwości
19)    Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość