Samorząd Województwa Dolnośląskiego serdecznie zaprasza do udziału w konkursie „Piękna Wieś Dolnośląska 2023”.   Konkurs organizowany jest już po raz piętnasty i ma na celu wsparcie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich naszego regionu oraz promowanie wzorców działalności społeczności lokalnych w ramach inicjatywy Odnowa Dolnośląskiej Wsi. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach: „Najpiękniejsza Wieś” oraz „Najlepsze przedsięwzięcie Odnowy Wsi”.
Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu i zaprezentowaniu swoich osiągnięć związanych z Odnową Wsi.


Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie przez gminę zgłoszenia, stanowiącego załącznik do Regulaminu, w terminie do dnia 24 marca 2023 r.

Zgłoszenia należy przesłać na adres:


Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wydział Obszarów Wiejskich

Wybrzeże J. Słowackiego 12-14

50-411 Wrocław

Z dopiskiem: Konkurs „Piękna Wieś Dolnośląska 2023”


W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt z panią Karoliną Manecką – tel. 71 776 97 36, lub z panią Hanną Gierczak – tel. 71 770 45 16, adres e-mail:  odw@dolnyslask.pl

Formularz zgłoszeniowy (edytowalny)

Oświadczenie (edytowalne)

Uchwała dot. ogłoszenia konkursu wraz z regulaminem