Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez POWIAT WAŁBRZYSKI, w ramach którego prowadzimy nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo oraz nieodpłatne mediacje.
Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi, trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi - przy wsparciu prawników, doradców obywatelskich i mediatorów.

Oprócz świadczenia indywidualnej, darmowej pomocy - prowadzimy także EDUKACJĘ PRAWNĄ, która zmierza do zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.
W ramach działań z zakresu edukacji prawnej, w IV kwartale przygotowaliśmy następujące materiały:

1. E-BIULETYN z zakresu prawa pracy nt. „Uprawnień osób samozatrudnionych”,

2. EDUKACYJNE ANIMACJE PRAWNE W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW OBYWATELI (w wersji dostosowanej dla osób z wadą słuchu), z następujących tematów: „Mediacja”, „Profil zaufany”, „500+” i „Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków”.

Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w/w materiałów na Państwa stronie internetowej, serwisach społecznościowych i tym podobnych kanałach komunikacji, tak by trafiły do możliwie największej liczby mieszkańców.
Materiały są dostępne do pobrania na dedykowanej dla POWIATU internetowej podstronie projektowej.
Na podstronie projektowej znajdą Państwo również szczegółowe informacje o zakresie i zasadach korzystania z nieodpłatnej pomocy.