Do 2 marca 2023 r. można zgłaszać kandydatury w konkursie „Samorządowiec Przyjazny Młodzieży” organizowanym przez Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej Piotra Mazurka razem z Radą Dialogu z Młodym Pokoleniem.

Nagroda „Samorządowiec Przyjazny Młodzieży” ma na celu wyróżnić i uhonorować tych przedstawicieli samorządów lokalnych, którzy posiadają szczególne zasługi związane z aktywizacją młodzieży w rodzimych społecznościach oraz zajmują się promowaniem postaw proobywatelskich i szeroko pojętym działaniem na rzecz młodych. Laureaci nagrody powinni wykazywać się bezinteresownością oraz trwałą pracą skutecznie zachęcającą młodzież do podejmowania aktywności na szczeblu samorządowym i krajowym.

Zgłoszenia można przesyłać do 2 marca 2023 r. drogą elektroniczną na adres sekretarz.rdzmp@kprm.gov.pl.

Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. Zgłosić kandydata może każda osoba fizyczna, każda organizacja pozarządowa i każda młodzieżowa rada. Kandydat może również samodzielnie zgłosić swoją kandydaturę.

Nagrodę, w postaci dyplomu i nadania tytułu „Samorządowca Przyjaznego Młodzieży”, otrzymają zwycięzcy wyłonieni przez Komisję Konkursową. Wręczenie nagrody odbędzie się na Europejskim Kongresie Samorządowym w dniach 6-7 marca 2023 r. w Mikołajkach.

Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin konkursu znajdują się w poniższych załącznikach.

Szczegóły pod linkiem konkursu