Konkurs organizowany jest z inicjatywy Małżonki Prezydenta RP. W ramach dwuetapowego wydarzenia wyłonione zostaną najlepsze w Polsce Koła Gospodyń Wiejskich, których działalność polega m.in. na podtrzymywaniu i utrwalaniu rodzimego folkloru, tradycji i obyczajów regionalnych, wychowywaniu młodego pokolenia w poszanowaniu tradycyjnych wartości, wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości kobiet czy pielęgnowaniu historii otoczenia. Etap wojewódzki odbędzie się w formule on-line, natomiast etap ogólnopolski planowany jest jako wydarzenie stacjonarne w siedzibie Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” w Otrębusach. Zainicjowane przez Małżonkę Prezydenta RP wydarzenie pozwoli na zaprezentowanie i przybliżenie aktywnej działalności, osiągnięć oraz potencjału Kół Gospodyń Wiejskich, dlatego bardzo ważnym jest, aby informacja o konkursie dotarła do jak największej liczby KGW.

Nabór do Konkursu od 12 stycznia do 12 marca 2023 r.
Co trzeba zrobić?
1. wypełnić kartę zgłoszeniową
2. przygotować krótki materiał audiowizualny na temat Koła
Etapy Konkursu: wojewódzki i ogólnopolski
Wybór Laureatów i Finalistów:
finał Konkursu – lipiec 2023 r.
ogłoszenie wyników i rozdanie nagród – wrzesień 2023 r.
podczas Dożynek Prezydenckich w Warszawie
Organizator: Kancelaria Prezydenta RP
Patronat Honorowy Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy
Szczegóły: na stronie internetowej Prezydenta RP 


Plakat

Regulamin konkursu

Karta zgłoszenia