Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, iż w dniach 7 i 10 marca 2023 roku prowadzone będą prace w zakresie drogowych wykopów w skale z wykorzystaniem materiałów wybuchowych.